@article{Wysokowski:2007,
  author  = "A. Wysokowski and A. Staszczuk and L. Janusz and B. Bednarek",
  title   = "Przejścia dla zwierząt - w zgodzie z naturą",
  journal = "Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele",
  number  = "nr 2",
  pages   = "40--42",
  year    = "2007",
}