@article{Eckert:2007,
  author  = "W. Eckert and B. Nowogońska",
  title   = "Diagnostyka przemieszczeń budynku na skarpie",
  journal = "Wiadomości Projektanta Budownictwa",
  number  = "nr 8",
  pages   = "15--17",
  year    = "2007",
}