@article{Wysokowski:2007,
  author  = "A. Wysokowski and A. Staszczuk",
  title   = "Systemy odwodnienia obiektów mostowych",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "42--48",
  year    = "2007",
}