@article{Cyganiuk:2007,
  author  = "J. Cyganiuk",
  title   = "Modelowanie przepływu strumieni materiałów ziarnistych we współpracujących węzłach przesypowych systemów transportu przenośnikowego",
  journal = "Górnictwo Odkrywkowe",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "28--32",
  year    = "2007",
}