@article{Kierzkowska:2007,
  author  = "A. Kierzkowska and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Analiza mechaniczno-elektrochemiczna anodowej warstwy wierzchniej na stopie Ti6Al4V ELI",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 10",
  number  = "nr 67-68",
  pages   = "25--28",
  year    = "2007",
}