@article{Krasicka-Cydzik:2007,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska",
  title   = "Wpływ pierwiastków stopowych na zachowanie się warstwy anodowej na implantowych stopach tytanu w środowisku kwasu fosforowego",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 10",
  number  = "nr 67-68",
  pages   = "29--31",
  year    = "2007",
}