@article{Feldshtein:2007,
  author  = "E. Feldshtein and H. Pacha-Gołębiowska",
  title   = "Wpływ promienia naroża noża tokarskiego na strukturę geometryczną powierzchni elementów z żeliwa stopowego przeciwciernego",
  journal = "Narzędziowiec",
  number  = "nr 3",
  pages   = "51--54",
  year    = "2007",
}