@article{Eckert:2007,
  author  = "W. Eckert and B. Nowogońska",
  title   = "Wpływ czynników zewnętrznych na przedawaryjny stan szkieletowego kościoła w Sękowicach",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "nr 10s/A",
  pages   = "65--70",
  year    = "2007",
}