@article{Koźluk:2007,
  author  = "E. Koźluk and A. Piątkowska and M. Kiliszek and A. Pławiak-Mowna and R. Kubacki and M. Zawadzka-Byśko and P. Lodziński and M. Pieniak and A. Krawczyk and G. Opolski",
  title   = "Wpływ pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej na układ stymulujący serce",
  journal = "Folia Cardiologica Excerpta",
  volume  = "T. 2",
  number  = "supl. C",
  pages   = "111 [abstr.]",
  year    = "2007",
}