@article{Warcholak:2007,
  author  = "P. Warcholak and U. Kołodziejczyk",
  title   = "Słubice - potencjalny lubuski Nowy Orlean",
  journal = "Gospodarka Wodna",
  number  = "nr 10",
  pages   = "419--425",
  year    = "2007",
}