@article{Eckert:2007,
  author  = "W. Eckert and B. Nowogońska",
  title   = ""Lofty" - nowy trend w rewitalizacji Zielonej Góry",
  journal = "Wiadomości Projektanta Budownictwa",
  number  = "nr 10",
  pages   = "13--15",
  year    = "2007",
}