@article{Feldshtein:2007,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda",
  title   = "Wpływ modyfikatorów mgły emulsyjnej na chropowatość powierzchni stali C45 po toczeniu i stan powierzchni natarcia ostrza skrawającego",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 38",
  number  = "nr 2",
  pages   = "175--185",
  year    = "2007",
}