@article{Mroczkowski:2007,
  author  = "A. Mroczkowski",
  title   = "The effect of vertebral rotation forces on the development of pathological spinal curvatures | [Wpływ sił rotujących kręgi na powstawanie patologicznych krzywizn kręgosłupa]",
  journal = "Fizjoterapia Polska",
  number  = "vol. 7 nr 1",
  pages   = "80-86",
  year    = "2007",
}