@article{Eckert:2007,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Rewitalizacja Zielonogórskiej Starówki - piękno do przywrócenia",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Architektura",
  number  = "z. 6-A",
  pages   = "230--234",
  year    = "2007",
}