@article{Kahl-Łuczyńska:1999,
  author  = "E. Kahl-Łuczyńska",
  title   = "Stopnie specjalizacji zawodowej. Przebrzmiałe nadzieje czy szansa dla rozwoju zawodowego nauczycieli?",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 3",
  pages   = "66--69",
  year    = "1999",
}