@article{Wysokowski:2007,
  author  = "A. Wysokowski and A. Staszczuk and W. Bosak",
  title   = "Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym",
  journal = "Inżynier Budownictwa",
  number  = "nr 12",
  pages   = "72--75",
  year    = "2007",
}