@article{Hawrysz:2007,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Wartościowanie i jego funkcje w XVI - wiecznej regule zakonnej klarysek",
  journal = "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny",
  volume  = "tom 6",
  pages   = "55--65",
  year    = "2007",
}