@article{Korentz:2007,
  author  = "J. Korentz and J. Marcinowski",
  title   = "Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Budownictwo",
  number  = "z. 2-B",
  pages   = "75--82",
  year    = "2007",
}