@article{Grzegorzewska:2007,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Profilaktyka niepunktualności w realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików",
  journal = "Czasopismo Psychologiczne",
  volume  = "T. 13",
  number  = "nr 1",
  pages   = "19--29",
  year    = "2007",
}