@article{Adamczuk:2007,
  author  = "K. Adamczuk and A. Laber and A. Laber and R. Tkaczyk",
  title   = "Wpływ rodzaju smaru plastycznego na właściwości tribologiczne stali i żeliwa",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 38",
  number  = "nr 2",
  pages   = "27--34",
  year    = "2007",
}