@article{Laber:2007,
  author  = "A. Laber and A. Laber",
  title   = "Ocena właściwości tribologicznych materiałów porowatych warunkowanych mikrostrukturą",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 38",
  number  = "nr 2",
  pages   = "399--406",
  year    = "2007",
}