@article{Feldshtein:2007,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda",
  title   = "Wpływ chłodzenia mgłą emulsyjną na wybrane parametry chropowatości powierzchni podczas toczenia stali C45",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 12",
  pages   = "15--18",
  year    = "2007",
}