@article{Dudek:1992,
  author  = "M. Dudek and T. Paszkiewicz",
  title   = "Zagadnienia dydaktyki fizyki w szkołach wyższych",
  journal = "Postępy Fizyki",
  volume  = "T. 43",
  number  = "z. 1",
  pages   = "57--67",
  year    = "1992",
}