@article{Farnicka:2006,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych "Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie" (Gdańsk, 8 marca 2006)",
  journal = "Psychologia Rozwojowa",
  volume  = "T. 11",
  number  = "nr 4",
  pages   = "165--168",
  year    = "2006",
}