@article{Piotrowski:2007,
  author  = "R. Piotrowski",
  title   = "Aksjologiczne filiacje zrównoważonego rozwoju",
  journal = "Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development",
  volume  = "vol. 2, nr 1",
  pages   = "35--39",
  year    = "2007",
}