@article{Mianowska:2007,
  author  = "E. Mianowska",
  title   = "Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły? Osobowościowe uwarunkowania stosunku do szkoły zielonogórskich gimnazjalistów",
  journal = "Rocznik Lubuski : Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej",
  number  = "T. 33, cz. 1",
  pages   = "99--119",
  year    = "2007",
}