@article{Feldshtein:2008,
  author  = "E. Feldshtein and H. Pacha-Gołębiowska",
  title   = "Wpływ parametrów skrawania na strukturę geometryczną powierzchni elementów z żeliwa stopowego przeciwciernego",
  journal = "Maszyny, Technologie, Materiały",
  number  = "nr 1",
  pages   = "17--18",
  year    = "2008",
}