@article{Myszograj:2007,
  author  = "S. Myszograj",
  title   = "Fermentacja metanowa osadów ściekowych hydrolizowanych termochemicznie",
  journal = "Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment",
  volume  = "T. 10",
  number  = "nr 2",
  pages   = "141--152",
  year    = "2007",
}