@article{Łobos:2007,
  author  = "A. Łobos",
  title   = "Weryfikacja prognoz ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski w 2006 roku",
  journal = "Gospodarka Rynek Edukacja",
  number  = "nr 12",
  pages   = "67--68",
  year    = "2007",
}