@article{Szczęsna-Szeib:2007,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title   = "Sieć wsparcia w środowisku zawodowym nauczycieli",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "69--83",
  year    = "2007",
}