@article{Grobelna:2005,
  author  = "I. Jóźwiak and M. Grobelny",
  title   = "Wi-Fi technologia przyszłości czy etap przejściowy?",
  journal = "Computerworld. Polska",
  pages   = "8--9",
  year    = "2005",
}