@article{Sapeńko:2006,
  author  = "R. Sapeńko",
  title   = "Popularne ministectvo i princip mimezisu (vid aristotelivskoj koncepcii mistectva do mistectva popularnogo)",
  journal = "Naukovo-pedagogični problemi fizičnoi kul'turi (Fizična Kul'tura i Sport)",
  pages   = "184--194",
  year    = "2006",
}