@article{Krupińska:2008,
  author  = "I. Krupińska and M. Świderska-Bróż",
  title   = "Wpływ substancji organicznych na usuwanie związków żelaza z wody w procesach utleniania i sedymentacji",
  journal = "Ochrona Środowiska",
  volume  = "Vol. 30",
  number  = "nr 1",
  pages   = "3--7",
  year    = "2008",
}