@article{Feldshtein:2008,
  author  = "E. Feldshtein and R. Kamieniarz",
  title   = "Projektowanie i analiza warunków pracy przeciągaczy do obróbki wąskich rowków kształtowych",
  journal = "Narzędziowiec",
  number  = "nr 1",
  pages   = "65--69",
  year    = "2008",
}