@article{Farnicka:2008,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Ocena projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych",
  journal = "Niepełnosprawność i Rehabilitacja",
  volume  = "R. 8",
  number  = "nr 1",
  pages   = "62--66",
  year    = "2008",
}