@article{Rykowska:2008,
  author  = "A. Rykowska",
  title   = "O wariantach tezy o nieokreśloności odniesienia przedmiotowego",
  journal = "Filozofia Nauki",
  number  = "1(61)",
  pages   = "55-74",
  year    = "2008",
}