@article{Wysokowski:2008,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Projektowanie, budowa i utrzymanie przepustów : sprawozdanie z VIII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Sesji Naukowej",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne",
  number  = "nr 2",
  pages   = "22",
  year    = "2008",
}