@article{Dudra:2008,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title   = "Akcja wysiedleńcza Łemków w latach 1944 - 1947",
  journal = "Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej",
  number  = "2007",
  pages   = "79--93",
  year    = "2008",
}