@article{Jabłoński:2008,
  author  = "J. Jabłoński",
  title   = "Efektywna implementacja podpisu cyfrowego opartego na RSA",
  journal = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
  number  = "nr 6",
  pages   = "797--799 [CD-ROM]",
  year    = "2008",
}