@article{Piontek:2008,
  author  = "M. Piontek and W. Grochowiecka",
  title   = "Wybór badań toksykologicznych na podstawie hydrobiologicznej analizy sinic na ujęciach wody",
  journal = "Przemysł Chemiczny",
  volume  = "T. 87",
  number  = "nr 5",
  pages   = "546--550",
  year    = "2008",
}