@article{Nowogońska:2008,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Diagnostyka uszkodzeń budynków determinowana trwałością ich elementów",
  journal = "Wiadomości Projektanta Budownictwa",
  number  = "nr 6",
  pages   = "29--31",
  year    = "2008",
}