@article{Wiśniewski:2008,
  author  = "R. Wiśniewski and O. Barkalov",
  title   = "Synteza mikroprogramowanych układów sterujących z identyfikacją wyjść oraz dekoderem funkcji",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 54",
  number  = "nr 8",
  pages   = "585--587",
  year    = "2008",
}