@article{Wysokowski:2008,
  author  = "A. Wysokowski and J. Howis and J. Wo¼niak",
  title   = "Ograniczanie korozji konstrukcji mostów stalowych",
  journal = "Mosty",
  number  = "nr 3",
  pages   = "36--43",
  year    = "2008",
}