@article{Laber:2008,
  author  = "A. Laber and S. Laber",
  title   = "Modyfikowanie właściwości tribologicznych warstwy wierzchniej w procesie nagniatania żeliwa",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 39",
  number  = "nr 1",
  pages   = "59--70",
  year    = "2008",
}