@article{Myszograj:2008,
  author  = "S. Myszograj and I. Krupińska",
  title   = "Ochrona wód Bałtyku a gospodarka ściekowa w Polsce",
  journal = "Wodociągi - Kanalizacja",
  number  = "nr 9",
  pages   = "35--37",
  year    = "2008",
}