@article{Wysokowski:2008,
  author  = "A. Wysokowski and Z. Kubiak and J. Howis",
  title   = "Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz.3 : przepusty tradycyjne",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo In┐ynieryjne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "54--59",
  year    = "2008",
}