@article{Feldshtein:2008,
  author  = "E. Feldshtein",
  title   = "Wiercenie otworów w stopie tytanu Ti6Al4V ELI wiertłami powlekanymi",
  journal = "Narzędziowiec",
  number  = "nr 3",
  pages   = "22--26",
  year    = "2008",
}