@article{Myszograj:2008,
  author  = "S. Myszograj",
  title   = "Ilość i skład cieczy osadowych powstających w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków",
  journal = "Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment",
  volume  = "T. 11",
  number  = "nr 2",
  pages   = "219--227",
  year    = "2008",
}