@article{Kaczmarek:2008,
  author  = "A. Kaczmarek",
  title   = "Rola języka obcego jako narzędzia poznawczego w szkole",
  journal = "Neofilolog : Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego",
  number  = "nr 31",
  pages   = "25--30",
  year    = "2008",
}