@article{Kołodziejska:2008,
  author  = "E. Kołodziejska and E. Mianowska",
  title   = "Kryteria elitarności szkół w świadomości społecznej różnych kategorii osób",
  journal = "Rocznik Lubuski : Marginalizacja i elitarność w edukacji",
  number  = "T. 34, cz. 1",
  pages   = "27--42",
  year    = "2008",
}